HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Otvori oči – ovo je i tvoja prošlost II

18.10.2013. | 10:38
Helsinški odbor za ljudska prava u RS je od septembra 2013. godine počeo realizaciju projekta „Otvori oči – ovo je i tvoja prošlost II“, pod...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017