HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

21.10.2014. | 05:14
Dana 17. oktobra 2014.godine, predstavnik Suda BiH učestvovao je na konferenciji u Kladnju, u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava u Repu...
21.10.2014. | 05:10
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovao je konferenciju sa ciljem približavanja rada Suda BiH, Tužilaštva BiH i Odsjeka...
21.10.2014. | 05:03
U radu Okruglog stola sudjelovali su predstavnici udruga žrtava ratnih zločina, lokalnih institucija vlasti, kao i nevladinih organizacija sa podr...
10.10.2014. | 08:39
  Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj poizva građane Bosne i Hercegovine da iskoriste svoje biračko pravo i izađu na predstoj...
03.10.2014. | 17:48
  Povodom nedavne odluke Evropske unije da Bosnu i Hercegovinu isključi iz raspodjele predpristupne pomoći za države zapadnog Balkana – IPA2, z...
02.10.2014. | 20:11
U vezi sa nedavnim otkrivanjem nezakonitog prisluškivanja i nelegalnih uređaja u prostorijama Granične policije Bosne i Hercegovine, Helsinški...
17.09.2014. | 10:36
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovao je javnu debatu sa ciljem približavanja rada Suda BiH, Tužilaštva BiH i Odsjeka...
08.08.2014. | 06:48
Omladinska grupa Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, u okviru Fonda omladinskog angažmana „Schuller helfen Leben“, organiz...
27.06.2014. | 12:57
Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj uručili su sredstva za krečenje i dezinfekciju srednjim školama u Bijeljini,...
25.06.2014. | 13:00
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Forum građana Tuzle naoštrije osuđuju brutalan fizički napad na prof. dr Slavu Kukića...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017