HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

26.07.2019. | 10:16
Helsinški odbor za ljudska prava u RS u suradnju sa USAID-ovim projektom PRO-Budućnost organizira Mirovni kamp za mlade “Mirovnjaci za budućnost ...
31.05.2019. | 12:57
Helsinski odbor za ljudska prava je učestovao u projektu "Adversity can be formidable occasions, a path of resilience" koji je održan u Orvietu (Ita...
17.05.2019. | 09:56
Helsinški odbor za ljudska prava učestvao je 14. maja 2019. godine na manifestaciji #NjemačkauBiH u Banja Luci. Ova manifestacija okupila je veliki...
04.09.2018. | 17:05
Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Banjom Dvorovi je organizovao turnir u odbojci na pijesku u periodu od 30. avgusta 2018. do 01. septem...
01.08.2018. | 12:48
Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava su učestvovali u omladinskoj razmjeni u okviru projekta "Ne postoje dva putovanja koja se kreću ist...
24.07.2018. | 12:34
Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava su prisustvovali na svečanoj ceremoniji primopredaje vozila od strane NATO/EUFOR Štaba u Kampu Butm...
09.07.2018. | 12:30
Omladinska grupa Helsinškog odbora održala je danas u Gradskoj upravi Grada Bijeljina sastanak sa gospođom Ljubicom Mlađenović, šeficom gradskog...
08.07.2018. | 12:29
Radna atmosfera u Helsinškom odboru za ljudska prava ne zaostaje ni nedjeljom. Omladinska grupa HO priprema organizaciju Rappetion festivala i Sports...
06.07.2018. | 12:26
U okviru projekta "Mreža podrške pravdi", u Mostaru je 06. jula 2018. godine održana javna debata pod nazivom "Približavanje rada Tužilaštva BiH...
20.06.2018. | 12:13
Tokom prethodna dva dana, u Vladi Unsko-sanskog kantona i Vladi Tuzlanskog kantona održani su sastanci u sklopu projekta "Jednake šanse- transparent...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

 

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co