HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije

18.08.2016. | 11:23
Helsinški odbor za ljudska prava u RS u sklopu projekta „Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije“, raspisuje konkurs za kandidovanje posl...
11.07.2016. | 12:53
Idealno društvo, koje štiti svoje najmlađe i najranjivije članove/ice zajednice, jasno se opredjeljuje za punu i djelotvornu zaštitu majke, omogu...
18.04.2016. | 12:18
  Zastita trudnica i porodilja od diskriminacije - Borba za natalitet pocinje kod zastite majke!  Sportswear Design | Giftofvision, ALWAYS LIKE...
11.07.2016. | 12:35
U okviru projekta "Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije" Helsinški odbor za ljudska prava je organizovao prvi dvodnevni sastanak Radne gru...
10.04.2016. | 12:46
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je u okviru projekta "Zaštita trudnica i porodilja od diskriminacije" organizovao dvodnevnu o...
AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co