HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

17.01.2014. | 13:34
Poštovani, Obavještavamo vas da će se u periodu od 21. - 22. januara 2014. godine u hotelu „Balkan“ u Beogradu održati regionalna konferenc...
17.01.2014. | 13:25
U okviru projekta „Obrazovanje za mir“, Helsinški odbor za ljudska prava u RepubliciSrpskoj organizuje Trening za svjedoke vremena,koji će se ...
26.12.2013. | 12:50
Partnerske organizacije – Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR, u periodu 20...
24.12.2013. | 09:17
U periodu od 18. do 21. 12. 2013. održana je obuka za trenera u okviru projekta "Obrazovanje za mir". Na obuci su učestvovali predstavnici obrazov...
19.12.2013. | 13:28
Treći sastanak projektnih partnera – Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centra za ravnomermi regionalni razvoj – CenTriR...
19.12.2013. | 13:27
Partnerske organizacije – Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj i Centar za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR, u periodu 20...
16.12.2013. | 11:42
Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Švajcarske sprovodi projekat ”Novi društveni kapital – izgrad...
04.12.2013. | 08:48
Seminar za 32 srednjoškolca iz osam pograničnih opština i gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji realizovan je u periodu 28. novevembra – 1. de...
03.12.2013. | 13:14
Rezultati istraživanja o efikasnosti lokalnih mehanizama za unapređenje položaja mladih, koje je realizovano u periodu jul – oktobar 2013. godi...
02.12.2013. | 17:08
Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj uz podršku Ministarstva inostranih poslova Švajcarske započeo je realizaciju projekta „No...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

  1. AKTUELNI
  2. ZAVRŠENI

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co