HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

16.07.2013. | 11:21
Treća specijalizirana obuka iz oblasti tranzicione pravde za 17 studenta političkih nauka i filozofije sa Univerziteta u Banjaluci, Tuzli, Sarajevu,...
16.07.2013. | 11:20
Javna debata pod nazivom „Približavanje rada Tužilaštva BiH i Suda BiH lokalnooj zajednici“, koju je 14. maja 2013. godine organizovao Helsinš...
16.07.2013. | 11:18
“Misija OEBS–a u Bosni i Hercegovini registrovala je u periodu 2008 – 2012. godine više od 700 djela koja se mogu svrstati u djela počinjena i...
16.07.2013. | 11:16
Povodom 9.maja, Dana pobjede nad fašizmom, Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj upozorava na važnost kontinuirane borbe protiv faš...
16.07.2013. | 11:13
Debata pod nazivom ,,Približavanje rada Suda BiH i Tužilaštva BiH lokalnoj zajednici'', koju je organizovao Helsinški odbor u RS u saradnji sa Sud...
16.07.2013. | 11:11
Bosnian Youth Step Across Ethnic and Religious Divides Teenagers from Bosnia’s divided north-east came together at a youth peace camp near Sarajevo...
16.07.2013. | 10:59
Povodom obilježavanja desetogodišnjice od prvog ukopa u Memorijalnom centru u Potočarima prestavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republ...
16.07.2013. | 10:58
Obuka o tranzicionoj pravdi za 18 studenata sociologije i političkih nauka sa Univerziteta u Tuzli, Istočnom Sarajevu, Mostaru, Sarajevu i Banjaluci...
16.07.2013. | 10:56
Saradnja između Suda Bosne i Hercegovine i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, u okviru projekta „Mreža podrške Sudu BiH“,...
16.07.2013. | 10:52
Članovi i volonteri Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj dijeli su letke i promotivne materijale na info-štandu ispred Narodne bi...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co