HELSINŠKI ODBOR
Z A  LJ U D S K A  P R A V A

Nevladina organizacija posvećena promociji,
zaštiti i monitoringu stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu.

×

Aktuelnosti

16.07.2013. | 10:58
Obuka o tranzicionoj pravdi za 18 studenata sociologije i političkih nauka sa Univerziteta u Tuzli, Istočnom Sarajevu, Mostaru, Sarajevu i Banjaluci...
16.07.2013. | 10:56
Saradnja između Suda Bosne i Hercegovine i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, u okviru projekta „Mreža podrške Sudu BiH“,...
16.07.2013. | 10:52
Članovi i volonteri Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj dijeli su letke i promotivne materijale na info-štandu ispred Narodne bi...
16.07.2013. | 10:51
“Nacrt Akcionog plana” za prevenciju korupcije u Opštoj bolnici “Sveti vračevi” u Bijeljini predstavljen je 26. februara 2013. godine na k...
16.07.2013. | 10:47
U okviru projekta “Otvori oči, ovo je i tvoja prošlost“, predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovali su 22...
16.07.2013. | 10:45
U okviru projekta “Otvori oči, ovo je i tvoja prošlost“, predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj organizovali su 25...
16.07.2013. | 10:42
Predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, u saradnji sa učesnicima projekta „Otvori oči, ovo je tvoja prošlost“, or...
16.07.2013. | 10:40
Aktivisti Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj dijelili su 19. februara 2013. godine na gradskom trgu u Bijeljini promotivne letke ...
16.07.2013. | 10:36
Predstavnici pravosudnih institucija u BiH učestvovali su na konferenciji posvećenoj približavanju rada Suda BiH i Tužilaštva BiH lokalnoj zajedn...
16.07.2013. | 10:34
Sastanak Radne grupe, u okviru projekta „Zajedno protiv korupcije“, održan je 23. januara 2013. godine u prostorijama Helsinškog odbora za ljuds...

FORMALNO I NEFORMALNO OBRAZOVANJE

Mi unapređujemo saradnju između civilnog društva i obrazovnih institucija sa ciljem poboljšanja kvaliteta obrazovanja iz oblasti ljudskih prava i aktivnog građanstva, kroz razmjenu iskustva, metodike i metodologije rada, te obrazovnih sadržaja.

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I REFORMA PRAVOSUĐA

Mi unapređujemo saradnju sa relevantnim akterima u Bosni i Hercegovini kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poštivanja socio-ekonomskih prava građana/ki., reformi pravosuđa i vladavini prava.

IZGRADNJA MIRA I CIVILNOG DRUŠTVA

Mi iniciramo izgradnju mira i suočavanje sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, koji su zasnovani na potrebama građana/ki i usklađeni sa međunarodnim standardima i obavezama BiH, a koji doprinose izgradnji trajnog mira u BiH i regionu.

AKTUELNOSTI

PROJEKTI

U ovoj sekciji možete pronaći sve naše projekte koji su realizovani u prethodnom periodu, kao i one koji su trenutno u fazi realizacije.

PERO POŠTOVANJA

Zbirka tekstova sa Konkursa za najbolju medijsku priču ili/reportažu koja promoviše prava i kulturu LGBTI osoba u BiH.

Konkurs je bio raspisan u okviru projekta "(Ne)vidljive manjine - Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba", koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

VIDEO SADRŽAJ

U ovoj sekciji možete pogledati video sadržaj sa našeg Youtube kanala.

PUBLIKACIJE

Pružamo mogućnost uvida u sve naše publikacije u elektronskom obliku.

PRIJAVITE KORUPCIJU

Preuzmite prijavu, popunite i pošaljite na helsinskiodborrs@gmail.com

Za sve informacije, pitanja i sugestije, stojimo Vam na raspolaganju.
Helsinški odbor za ljudska prava © 2017
Powered by limun.co